Świadczymy specjalistyczne specjalistów do rur stalowych budynku

Jakość, bezpieczeństwo i dokształcanie

swiss-logo

Certyfikacja jakościowa pracy

Od 29.07.2016 posiadamy certyfikat SQS i jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Rekruterów Swissstaffing.

Marka swissstaffing symbolizuje etyczną pracę oraz wysokie i profesjonalne standardy branżowe. Audyty przeprowadzane są zgodnie z postanowieniami przez Swiss Association for Quality and Management (SQS).

Certyfikat SQS swissstaffing

Certyfikat Zezwolenie na wypożyczanie pracowników

Certyfikat Zezwolenie na transgraniczne wypożyczanie pracowników

Certyfikat BAG / SUVA Zezwolenie na pracę w promieniowaniu jonizującym

Organizacja pracodawców Bazylea  członkostwo od 2003

 

arbeit

Bezpieczeństwo

Odzież robocza i osobiste wyposażenie bezpieczeństwa (PSA) są przekazywane naszym pracownikom bezpłatnie.

Wydawane są osobiste paszporty bezpieczeństwa EKAS oraz płyta DVD Bezpieczeństwo i broszury Bezpieczeństwo SUVA.

Wspieramy wszystkich naszych pracowników i oferujemy im kursy bezpieczeństwa: kurs bezpieczeństwa PSA, program szkoleniowy IPAF dla obsługujących platformy podnośnikowe kategorie urządzeń Mobil Vertikal (3a) oraz Mobil Boom (3b).

Oferujemy również kurs SCC oraz Certyfikat Bezpieczeństwa SCC, po angielsku: Safety Certificate Contractors. Certyfikat SCC potwierdza niniejszym spełnienie kryteriów wytycznej EKAS-RL 6508.

Broszura „Bezpieczeństwo” Suva

Ochrona przed promieniowaniem. – W przypadku działalności związanej z techniką nuklearną logo posiada niezbędne certyfikaty i regularnie przeprowadza wymagane kontrole i badania odpowiednich pracowników. Odpowiedzialni za ten zakres pracownicy działu kadr ukończyli kurs „Kurs biegłych w zakresie osób zawodowo narażonych na promieniowanie dla firm zewnętrznych” i tym samym posiadają certyfikat Ochrona przed promieniowaniem SPD. Firma logo posiada ponadto od roku 2015 zezwolenie na działalność z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Certyfikat BAG / SUVA zezwolenie na działalność z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Szkolenia

Wspieramy wszystkich naszych pracowników i oferujemy całą gamę szkoleń oraz kursów i egzaminów dla spawaczy, kursy ISO a także wiele innych. Tym samym otrzymujemy gwarancję, że ich wiedza i umiejętności są zgodne z aktualnymi standardami.

Również zgodnie z potrzebami i wymogami naszych klientów planujemy poszerzanie wymaganych kwalifikacji, tak aby zrealizować ich życzenia. Warunki ramowe w zakresie finansowania tworzy GAV (zbiorowa umowa o pracę) – wypożyczanie personelu.

temptraining
Qualitech AG Partner kursów dla spawaczy
SVS Członek i partner kursów dla spawaczy od roku 2003


listy uwierzytelniające