Specjalizujemy się w wypożyczaniu fachowców techniki budowlanej z rur i stali.

Pracownicy

Suva broszura bezpieczeństwa
wprost i bezpieczeństwo bezpieczeństwo CD EKA

Nasza oferta:

  • uczciwe wynagrodzenie zgodnie z GAV (zbiorowymi umowami o pracę)
  • bezpłatna odzież robocza oraz osobiste wyposażenie ochronne PSA
  • szybkie rozliczenie wynagrodzenia
  • bezpośredni kontakt z indywidualnym doradcą ds. kadr
  • dobra i otwarta współpraca
  • długoterminowe prace w firmach z dobrym stanem zamówień
  • szkolenia zawodowe i w zakresie bezpieczeństwa

Przydatne linki

Zbiorowa umowa o pracę (GAV) wypożyczanie personelu
Praca w Szwajcarii
Broszury dla pracowników z UE / krajów członkowskich EFTA

Szkolenia zawodowe i bezpieczeństwa

Wspieramy wszystkich naszych pracowników i oferujemy im kursy bezpieczeństwa: kurs bezpieczeństwa PSA, program szkoleniowy IPAF dla obsługujących platformy podnośnikowe kategorie urządzeń Mobil Vertikal (3a) oraz Mobil Boom (3b).

Oferujemy również kurs SCC oraz Certyfikat Bezpieczeństwa SCC, po angielsku: Safety Certificate Contractors. Certyfikat SCC potwierdza niniejszym spełnienie kryteriów wytycznej EKAS-RL 6508.

Doskonalenie zawodowe

Wspieramy wszystkich naszych pracowników i oferujemy całą gamę szkoleń oraz kursów i egzaminów dla spawaczy, kursy ISO a także wiele innych. Tym samym otrzymujemy gwarancję, że ich wiedza i umiejętności są zgodne z aktualnymi standardami. Warunki ramowe w zakresie finansowania tworzy GAV (zbiorowe umowy o pracę) -wypożyczanie personelu.

Dokształcanie zawodowe informacja trening temp
Qualitech AG partner kursu spawaczy
Członek SVS i partner kursu spawaczy 2003

Bezpieczeństwo

Wydawane są osobiste paszporty bezpieczeństwa EKAS oraz płyta DVD Bezpieczeństwo i broszury Bezpieczeństwo SUVA.

Broszura bezpieczeństwo SUVA

Ekas paszport bezpieczeństwa i CD „Bezpieczeństwo”

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszymi doradcami personalnymi: kontakt

swiss-logo

listy uwierzytelniające